• 00:00:00Inicio del Pleno
 • 00:00:081.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARMENA / APROBACIÓN DE ACTA PRETERITA
 • 00:00:372.- ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETO DE ALCALDÍA; FAKTURAK/FACTURAS
 • 00:00:463.- ERREPAROAK/ REPAROS
 • 00:00:574.- INGURUMEN-TXOSTEN ESTRATEGIKOAREN ESKAERA FORU ALDUNDIARI (GARBIGUNE) / SOLICITUD INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO A DIPUTACION FORAL (GARBIGUNE)
 • 00:01:255.- JUDIZIOZ KANPOKO FAKTURAK/ FACTURAS EXTRAJUDICIALES
 • 00:01:526.- 2023ko FORU PLANAREN PROPOSAMENA ONARTZEA (KALEEN BOSGARREN FASEA) / APROBACIÓN PROPUESTA PLAN FORAL 2023 (QUINTA FASE CALLES)
 • 00:02:437.- 3. GARREN AURREKONTU ALDAKETA / MODIFICACION DE CREDITO N.º 3
 • 00:03:268.- 2022ko EKITALDIKO LIKIDAZIO-KONTUA EMATEA (2022ko DIRUZAINTZAKO ORDAINAGIRIA) / DACION DE CUENTA DE LIQUIDACION EJERCICIO 2022 ( REMANTENTE DE TESORERIA 2022)
 • 00:04:039.- ARABAKO ERRIOXAKO LPP BERRIKUSTEKO PROPOSAMENAREN AURRERAPENARI BURUZKO OHARRAK, IRADOKIZUNAK ETA ALTERNATIBAK / OBSERVACIONES , SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS AL AVANCE DE PROPUESTA DE REVISIÓN DE PTP DE RIOJA ALAVESA.
 • 00:05:3210.- ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEKO PROZEDURARI BURUZKO MOZIOA (GARBIGUNE) / MOCION PP REFERIDA A PROCEDIMIENTO REVISION NNSS ( GARBIGUNE).
 • 00:24:0211.- GALDE-ESKEAK / RUEGOS Y PREGUNTAS
twitter facebook mail me gusta
Pleno Ordinario del 9 de marzo de 2023
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2023
37:22
811
1

Pleno Ordinario del 9 de marzo de 2023

vídeos relacionados
video
12 Ene 2023
776
Pleno Ordinario del 12 de Enero de 2023
video
09 Feb 2023
860
Pleno Ordinario del 9 de febrero de 2023
video
09 Mar 2023
811
Pleno Ordinario del 9 de marzo de 2023