• 00:00:00Inicio del Pleno
  • 00:00:091.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARMENA / APROBACIÓN DE ACTA PRETERITA
  • 00:00:562.-ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETO DE ALCALDÍA; FAKTURAK/FACTURAS
  • 00:01:553.- ERREPAROAK/ REPAROS
  • 00:05:534.- PROZESUZ KANPO FAKTURAK AITORPENA / RECONOCIMIENTO FACTURAS EXTRAPROCESAL
  • 00:06:405.- ARABAKO FORU ALDUNDIKO GOBERNU KONTSEILUAREN ABENDUAREN 26KO 904/2016 ERABAKIAREN ZAZPIGARREN LUZAPENA ONARTZEA. ERABAKI HORREN BIDEZ, UDALETAKO GIZARTE-ZERBITZUEN PRESTAZIOA BEHIN-BEHINEAN MANTENDUKO DA, ALDUNDIAK KUDEATU IZAN DITUEN BALDINTZETAN / SÉPTIMA PRÓRROGA DEL ACUERDO 904/2016 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA DE 26 DE DICIEMBRE PARA EL MANTENIMIENTO PROVISIONAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES, EN LOS TÉRMINOS QUE SE HAN VENIDO GESTIONANDO POR LA DIPUTACIÓN.
  • 00:07:426.- GALDE-ESKEAK RUEGOS Y PREGUNTAS
twitter facebook mail me gusta
Pleno Ordinario del 16 de febrero de 2024
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2024
00:33:46
364
0

Pleno Ordinario del 16 de febrero de 2024

vídeos relacionados
video
19 Ene 2024
393
Pleno Ordinario del 19 de Enero de 2024
video
16 Feb 2024
364
Pleno Ordinario del 16 de febrero de 2024
video
22 Feb 2024
329
Pleno Extraordinario del 22 de Febrero de 2024