• 00:00:00Inicio del Pleno
  • 00:00:071. AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA /APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
  • 00:00:242. EH BILDUREN PROPOSAMENA, GUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLAREN IZENARI DAGOKIONEZ./PROPUESTA DE EH BILDU EN RELACION A LA DENOMINACION DE LA CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA.
  • 00:08:133. 2024 EKITALDIKO AURREKONTUA ALDATZEKO HASIERAKO ONARPENA /APROBACION INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024.
  • 00:14:204. ARDOAREN GUARDIAKO JARDUERARAKO SARRERAK EROSTEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA EZARTZEA
  • 00:21:405. 2025EKO EKAINAREN 24A TOKIKO JAIEGUN IZENDATZEKO ERABAKIA UDAL HONI DAGOKIO./DESIGNACION DEL 24 DE JUNIO DE 2025 COMO DIA FESTIVO LOCAL CUYA DETERMINACION CORRESPONDE A ESTE AYUNTAMIENTO.
  • 00:22:116. EH BILDUREN MOZIOA, ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEARI BURUZKOA./ MOCION DE EH BILDU RELATIVA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
  • 00:23:047. EH BILDUREN MOZIOA, GUARDIAKO INSTITUTUAN ARDOGINTZA ETA OLEICOLA GRADUA ESKAINTZEARI BURUZKOA/MOCION DE EH BILDU RELATIVA A LA OFERTA DEL GRADO DE PRODUCCION VINICOLA Y OLEICOLA EN EL INSTITUTO DE LAGUARDIA.
twitter facebook mail me gusta
Pleno extraordinario del 7 de junio de 2024
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2024
44:37
282
0

Pleno extraordinario del 7 de junio de 2024

vídeos relacionados
video
19 Ene 2024
517
Pleno Ordinario del 19 de Enero de 2024
video
16 Feb 2024
662
Pleno Ordinario del 16 de febrero de 2024
video
22 Feb 2024
548
Pleno Extraordinario del 22 de Febrero de 2024