• 00:00:00Inicio del Pleno
 • 00:00:111.- AURREKO OSOKO BILKURAKO AKTA ONARTZEA / APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA
 • 00:00:402.- ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETOS DE ALCALDÍA; FAKTURAK / FACTURAS
 • 00:00:513.- ERREPAROAK / REPAROS
 • 00:32:224.- UDALETXEKO FUNTZIONARIOEN SOLDATA %0.5EAN IGOTZEA ONARTZEA / APROBACIÓN DE SUBIDA DEL 0.5% DEL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
 • 00:33:205.- UDALETXEKO FUNTZIONARIOEN AMATASUN/AITATASUN BAIMENA BI ASTETAN IGOTZEAREN ONARPENA / APROBACIÓN DE INCREMENTO EN DOS SEMANAS DE LOS PERMISOS DE MATERNIDAD/PATERNIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
 • 00:34:256.- TAO ZERBITZUAREN ORDENANTZA ALDAKETAREN ONARPENA / APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA ORA
 • 00:37:047.- ERDU ENPRESAREKIN SINATUTAKO KONTRATUAREN DESEGITEA ONARTZEA / APROBACIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA ERDU
 • 00:38:398.- SAMANIEGO BHI-K ESKATUTAKO EIOZ ZERGAREN %95EKO HOBARI FISKALA ONARTZEA / APROBACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL 95% DEL IMPUESTO ICIO DEL IES SAMANIEGO
 • 00:40:279.- PENTSIODUNEN MOZIOA / MOCIÓN PENSIONISTAS
 • 00:42:1910.- BILDUREN MOZIOA / MOCIÓN DE BILDU
 • 00:43:5911.- GALDERA-ESKAERAK / RUEGOS Y PREGUNTAS
twitter facebook mail me gusta
Pleno Ordinario del 17 de noviembre de 2023
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2023
1:29:40
685
0

Pleno Ordinario del 17 de noviembre de 2023

vídeos relacionados
video
12 Ene 2023
690
Pleno Ordinario del 12 de Enero de 2023
video
09 Feb 2023
771
Pleno Ordinario del 9 de febrero de 2023
video
09 Mar 2023
728
Pleno Ordinario del 9 de marzo de 2023