• 00:00:00Inicio del Pleno
  • 00:00:221.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARMENA / APROBACIÓN DE ACTA PRETERITA
  • 00:00:442.-ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETO DE ALCALDÍA; FAKTURAK/FACTURAS
  • 00:00:583.- ERREPAROAK/ REPAROS
  • 00:01:064.- UDAL-DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN KONTU EMATEA 2020/ DACION DE CUENTA DE REMANENTE DE TESORERIA MUNICIPAL 2020
  • 00:02:485.-KRIPANGO UDALARI BAIMENA EMATEA KRIPANGO UDAL-MUGARTEAN DAGOEN 4719 2. POLIGONOKO LURSAILA USTIATZEKO/ AUTORIZACION AL AYUNTAMINETO DE KRIPAN DE PARCELA 4719 POLIGONO 2 , EN TERMINO MUNICIPAL DE KRIPAN , AL OBJETO DE POSIBILITAR SU EXPLOTACION CINEGETICA
  • 00:05:226.- SAN JOAN EGUNA, 2022KO EKAINAREN 24A, OSTIRALA/ PROPUESTA DE FESTIVIDAD: DÍA DE SAN JUAN , VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022
  • 00:05:517.-ESKAERAK ETA GALDERAK/ RUEGOS Y PREGUNTAS
twitter facebook mail me gusta
Pleno Ordinario del 9 de Junio de 2021
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2021
06:15
813
0

Pleno Ordinario del 9 de Junio de 2021

vídeos relacionados
video
12 Mar 2021
845
Pleno Ordinario del 12 de marzo de 2021
video
15 Abr 2021
840
Pleno Extraordinario del 14 de Abril de 2021
video
22 Abr 2021
969
Pleno extraordinario del 22 de abril de 2021