• 00:00:00Inicio del Pleno
  • 00:00:071.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARMENA / APROBACIÓN DE ACTA PRETERITA
  • 00:01:452.-ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETO DE ALCALDÍA; FAKTURAK/FACTURAS
  • 00:02:123.- ERREPAROAK/ REPAROS
  • 00:11:564.- CASABLANCA II INDUSTRIA POLIGONOA IZENDATUTAKO KONTSERBAZIO ERAKUNDEAREN ESTATUTUAK ONARTZEA (LAGUARDIA ETA LANTZEGO)/ ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DENOMINADA POLIGONO INDUSTRIAL CASABLANCA II EN LAGUARDIA Y LANCIEGO
  • 00:13:325.- ARABAKO ERRIOXA EUSKARA-PLANERAKO EGITEKO ENKOMIENDA / ENCOMIENDA DE GESTION EN LA CUADRILLA PARA PLAN DE EUSKERA
  • 00:15:486..- HAMAIKAGARREN AURREKONTU ALDAKETA/MODIFICACION DE CREDITO NUMERO 12
  • 00:22:387.- DIRU LAGUNTZA IZENDUNA "GOIZTIARRAK" VICTOR TAPIA GURASO-ELKARTERAKO/SUBVENCION NOMINATIVA "MADRUGADORES" CON DESTINO AMPA VICTOR TAPIA
  • 00:26:488.- RUEGOS Y PREGUNTAS
twitter facebook mail me gusta
Pleno ordinario del 8 de septiembre de 2022
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2022
51:57
739
0

Pleno ordinario del 8 de septiembre de 2022

vídeos relacionados
video
22 Feb 2022
850
Pleno Extraordinario del 22 de Febrero de 2022
video
10 Feb 2022
689
Pleno Ordinario del 10 de febrero de 2022
video
13 Ene 2022
691
Pleno Ordinario del 13 de Enero de 2022