• 00:00:00Inicio del Pleno
 • 00:00:151.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARMENA / APROBACIÓN DE ACTAS PRETERITAS
 • 00:02:172.- ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETO DE ALCALDÍA; FAKTURAK/FACTURAS
 • 00:02:333.- ERREPAROAK/ REPAROS
 • 00:03:444.- ARABAKO KATASTRORA ZUZENTZEKO ESKAERA /SOLICITUD DE CORRECCION MATERIAL AL CATASTRO DE ALAVA
 • 00:06:485.- GUARDIAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN HERRITARREN PARTAIDETZARAKO PROGRAMA HASTEKO ERABAKIA/ PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAGUARDIA .
 • 00:08:076.- BIDE PUBLIKOAN IBILGAILUAK APARKATZEKO ZERBITZUA ANTOLATU ETA ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZAREN HASIERAKO ONESPENA / APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE ORDENACION Y REGULACION DE APARCAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA (O.R.A.)
 • 00:09:507.- LAGUARDIA UDALERRIKO BIDE PUBLIKOAN TRAKZIO MEKANIKOKOIBILGAILUAK APARKATZEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUENORDENANTZA FISKALAREN HASIERAKO ONESPENA
 • 00:11:108.- AKATS MATERIALAREN ZUZENKETA UDAL LANPOSTU-ZERRENDAN/ CORRECCION ERROR MATERIAL EN RPT MUNICIPAL
 • 00:12:379.- 2023KO UDALETXEKO AURREKONTUA/ PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023
 • 00:19:4510.- GASTUAREN JUDIZIOZ KANPOKO AITORPENA: TEKNOKLOGIAKO ZERBITZUAK 2021EKO EKITALDIA KUDEATZEN DU/RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE GASTO: SERVICIOS DE TECNOCLOGIA GESTIONA EJERCICIO 2021.
 • 00:20:5311.- ESKAERAK ETA GALDERAK / RUEGOS Y PREGUNTAS
twitter facebook mail me gusta
Pleno Ordinario del 15 de Diciembre de 2022
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2022
23:05
504
0

Pleno Ordinario del 15 de Diciembre de 2022

vídeos relacionados
video
22 Feb 2022
629
Pleno Extraordinario del 22 de Febrero de 2022
video
10 Feb 2022
508
Pleno Ordinario del 10 de febrero de 2022
video
13 Ene 2022
501
Pleno Ordinario del 13 de Enero de 2022