• 00:00:01Inicio del Pleno
  • 00:02:301.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARMENA / APROBACIÓN DE ACTA PRETERITA
  • 00:03:002.- ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETO DE ALCALDÍA; FAKTURAK/FACTURAS
  • 00:03:343.- ERREPAROAK/ REPAROS
  • 00:03:504.- 2021.04.22KO ALKATETZA-DEKRETUA BERRESTEA, HONAKO HAUEI BURUZKOA: ESKAERA ETA GAIKUNTZA NAZIONALEKO LANPOSTUAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK./ RATIFICACION DE DECRETO DE ALCALDIA DE 22.04.2021, REFERIDO A : SOLICITUD Y BASES ESPECIFICAS DE PUESTO DE HABILITACION NACIONAL.
  • 00:07:425.- OBRA, INSTALAZIO ETA ERAIKUNTZEN GAINEKO ZERGAREN ORDENANTZA FISKALAREN ALDAKETA/ MODIFICACION ORDENNAZA FISCAL ICIO GUARDIAKO UDALKORPORAZIOAREN ADIERAZPENA.
  • 00:13:326.- 2021EKO ABENDUAREN 31RA ARTE LUZATZEN DA UDALAREN GIZARTE-ZERBITZUA, ARABAKO FORU ALDUNDIAREN GOBERNU KONTSEILUAREN 720/2020 ERABAKIAN ADIERAZITAKOAREN ARABERA/PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIALES MUNICIPALES .
  • 00:14:357.- VIÑAS LEIZAOLA UPATEGIAREN PLAN BEREZIA BEHIN-BEHINEAN ONARTZE/APROBACION PROVISIONAL PLAN ESPECIAL DE BODEGA VIÑAS LEIZAOLA.
  • 00:16:448.- ANDREA MARAÑON PABILOIA ERAIKITZEKO PLAN BEREZIA BEHIN BEHINEAN ONARTZEA/ APROBACION PROVISIONAL PLAN ESPECIAL DE CONSTRUCCION PABELLON ANDREA MARAÑON.
  • 00:17:329.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO./AURREKONTU-KREDITUA ALDATZEA.
  • 00:20:3910.- RUEGOS Y PREGUNTAS ./ERANTZUNAK ETA GALDERAK
twitter facebook mail me gusta
Pleno Ordinario del 12 de mayo de 2021
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2021
21:24
889
0

Pleno Ordinario del 12 de mayo de 2021

vídeos relacionados
video
12 Mar 2021
1012
Pleno Ordinario del 12 de marzo de 2021
video
15 Abr 2021
1018
Pleno Extraordinario del 14 de Abril de 2021
video
22 Abr 2021
1144
Pleno extraordinario del 22 de abril de 2021