• 00:00:00Inicio del Pleno
 • 00:01:571.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARMENA / APROBACIÓN DE ACTA PRETERITA
 • 00:02:152.-ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETO DE ALCALDÍA; FAKTURAK/FACTURAS
 • 00:04:543.- ERREPAROAK/ REPAROS
 • 00:10:584 GUARDIAKO KIROL-INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN ALDAKETA/ MODIFICACIÓN REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LAGUARDIA
 • 00:11:245 TURISMO-ESPARRUETARA SARTZEKO PREZIO PUBLIKOAREN ETA SUSTAPEN-MATERIALAREN ORDENANTZAREN ALDAKETA / MODIFICACIÓN ORDENANZA PRECIO PÚBLICO POR ACCESO A RECINTOS TURÍSTICOS Y MATERIAL PROMOCIONAL
 • 00:11:396 UDAL BASKULAREN PREZIO PUBLIKOAREN ORDENANTZA / ORDENANZA PRECIO PÚBLICO PARA EL USO DE BASCULA MUNICIPAL
 • 00:11:507 HIRIGUNE HISTORIKOAN TERRAZAK JARTZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN ALDAKETA ONARTZEA / APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACION DE TERRAZAS EN CASCO HISTORICO
 • 00:12:038 2022-2023 OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANAREN BALDINTZAK BETETZEA ONARTZEA: 4. FASEA / APROBACION DE CUMPLIMENTACION DE REQUISITOS PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2022-2023 : 4ª FASE
 • 00:13:199 PLAZA NAGUSIAN KOKATU BEHARREKO ESTATUA/ARTELANA DOHAINTZAN EMATEA ONARTZEKO ERABAKIA / ACUERDO ACEPTACION DE DONACION DE ESTATUA/OBRA DE ARTE “ A SITUAR EN PLAZA MAYOR
 • 00:17:5810 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZEN ESKABIDEA (EREIN PROGRAMA) / SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y AL DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (PROGRAMA EREIN) .
 • 00:24:0311 .17 AURREKONTU ALDAKETA / MODIFDICACION DE CRÉDITO 17
twitter facebook mail me gusta
2023ko urriaren 10ko Ezohiko Osoko Bilkura
KANALA: 2023ko Ohiko Osoko Bilkura
31:38
660
1

2023ko urriaren 10ko Ezohiko Osoko Bilkura

Erlazionatutako bideoak
video
11 Maiatz 2023
581
2023ko maiatzaren 11ko Ohiko Osoko Bilkura
video
14 Ekain 2023
509
2023ko ekainaren 14ko Ezohiko Osoko Bilkura
video
17 Ekain 2023
761
2023ko ekainaren 17ko Ezohiko Osoko Bilkura