• 00:00:00Inicio del Pleno
 • 00:00:111.- AURREKO OSOKO BILKURAKO AKTA ONARTZEA / APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA
 • 00:00:402.- ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETOS DE ALCALDÍA; FAKTURAK / FACTURAS
 • 00:00:513.- ERREPAROAK / REPAROS
 • 00:32:224.- UDALETXEKO FUNTZIONARIOEN SOLDATA %0.5EAN IGOTZEA ONARTZEA / APROBACIÓN DE SUBIDA DEL 0.5% DEL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
 • 00:33:205.- UDALETXEKO FUNTZIONARIOEN AMATASUN/AITATASUN BAIMENA BI ASTETAN IGOTZEAREN ONARPENA / APROBACIÓN DE INCREMENTO EN DOS SEMANAS DE LOS PERMISOS DE MATERNIDAD/PATERNIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
 • 00:34:256.- TAO ZERBITZUAREN ORDENANTZA ALDAKETAREN ONARPENA / APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA ORA
 • 00:37:047.- ERDU ENPRESAREKIN SINATUTAKO KONTRATUAREN DESEGITEA ONARTZEA / APROBACIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA ERDU
 • 00:38:398.- SAMANIEGO BHI-K ESKATUTAKO EIOZ ZERGAREN %95EKO HOBARI FISKALA ONARTZEA / APROBACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL 95% DEL IMPUESTO ICIO DEL IES SAMANIEGO
 • 00:40:279.- PENTSIODUNEN MOZIOA / MOCIÓN PENSIONISTAS
 • 00:42:1910.- BILDUREN MOZIOA / MOCIÓN DE BILDU
 • 00:43:5911.- GALDERA-ESKAERAK / RUEGOS Y PREGUNTAS
twitter facebook mail me gusta
2023ko azaroaren 17ko Ohiko Osoko Bilkura
KANALA: 2023ko Ohiko Osoko Bilkura
1:29:40
355
0

2023ko azaroaren 17ko Ohiko Osoko Bilkura

Erlazionatutako bideoak
video
11 Maiatz 2023
379
2023ko maiatzaren 11ko Ohiko Osoko Bilkura
video
14 Ekain 2023
323
2023ko ekainaren 14ko Ezohiko Osoko Bilkura
video
17 Ekain 2023
526
2023ko ekainaren 17ko Ezohiko Osoko Bilkura