• 00:00:00Inicio del Pleno
  • 00:00:171.- AURREKO BILKURAKO AKTA ONARTZEA / APROBACIÓN DE ACTA PRETÉRITA.
  • 00:00:272.- EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROAREN ZERBITZUA ARAUTZEN DUEN UDAL ERREGLAMENDUAREN HASIERAKO ONESPENA / APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE CENTRO RURAL DE ATENCIÓN DIURNA.
  • 00:01:183.- EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROAREN ZERBITZUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN HASIERAKO ONESPENA / APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA FISCAL DEL SERVICIO DE CENTRO RURAL DE ATENCIÓN DIURNA.
  • 00:02:034.- BIASTERIKO NEKAZARITZAKO MAKINEN IAT ORDAINTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO ORDENANTZA ESPEZIFIKOAREN HASIERAKO ONESPENA / APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL PAGO DE LAS ITV DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LAGUARDIA.
  • 00:02:565.- MIGRAZIORAKO EUSKAL ITUN SOZIALARI ATXIKITZEA ONARTZEA / APROBACIÓN ADHESIÓN AL PACTO SOCIAL VASCO PARA LA MIGRACIÓN.
  • 00:04:396.- KREDITU GEHIGARRIAREN ESPEDIENTEA ETA 2021EKO EKITALDIKO AURREKONTU KREDITUA GAITZEA. 9/2021 ZK / EXPEDIENTE DE CRÉDITO ADICIONAL Y HABILITACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTO EJERCICIO 2021. No 9/2021.
twitter facebook mail me gusta
2021ko urriaren 27ko Ezohiko Osoko Bilkura
KANALA: 2021ko Ohiko Osoko Bilkura
07:06
619
2

2021ko urriaren 27ko Ezohiko Osoko Bilkura

Erlazionatutako bideoak
video
15 Apiril 2021
840
2021ko apirilaren 14ko Ezohiko Osoko Bilkura
video
22 Apiril 2021
969
2021ko apirilaren 22ko Ezohiko Osoko Bilkura
video
21 Maiatz 2021
823
2021ko maiatzaren 21ko Ezohiko Osoko Bilkura