• 00:00:00Inicio del Pleno
  • 00:00:141.- AURREKO BILKURAKO AKTA ONARTZEA / APROBACIÓN DE ACTA PRETÉRITA.
  • 00:00:442.- ALKATETZAREN DEKRETUAK ETA FAKTURAK / DECRETOS DE ALCALDÍA Y FACTURAS.
  • 00:01:033.- ARABAKO ERRIOXAKO UR PATZUERGOAREN ESTATUTUEN ALDAKETA ONARTZEA / APROBACIÓN LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA.
  • 00:02:384.- KREDITU GEHIGARRIA ONARTZEA / APROBACIÓN DE CRÉDITO ADICIONAL.
  • 00:05:255.- OHIKO OSOKO BILKUREN EGUNA ETA ORDUTEGIA ALDATZEA / CAMBIO DE FECHA Y HORARIO DE LOS PLENOS ORDINARIOS.
  • 00:06:016.- GALDERAK ETA ESKAERAK / RUEGOS Y PREGUNTAS.
twitter facebook mail me gusta
2021ko irailaren 8ko Ohiko Osoko Bilkura
KANALA: 2021ko Ohiko Osoko Bilkura
15:42
235
0

2021ko irailaren 8ko Ohiko Osoko Bilkura

Erlazionatutako bideoak
video
15 Apiril 2021
385
2021ko apirilaren 14ko Ezohiko Osoko Bilkura
video
22 Apiril 2021
477
2021ko apirilaren 22ko Ezohiko Osoko Bilkura
video
21 Maiatz 2021
381
2021ko maiatzaren 21ko Ezohiko Osoko Bilkura